TECHFEST Đông Nam Bộ 2020

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đông Nam Bộ 2020

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đông Nam Bộ 2020 (TECHFEST Đông Nam Bộ 2020) với chủ đề “Fostering resilience for startup ecosystem in the new normal” sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện lớn nhất vùng Đông Nam Bộ nằm trong hoạt động Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.Hồ Chí Minh (WHISE) – Ngày hội khởi nghiệp Vùng 2020 – Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN).

F5media hân hạnh được Đại Học Kinh Tế chọn là là đơn vị thiết kế, thi công chương trình.