Khai trương chuỗi nhà thuốc Vivita

F5media hân hành đồng hành cùng chuỗi nhà thuốc Vivita, khai trương hệ thống